Sadorg


Krawców Wierch (1025m n.p.m.)

Bacówka PTTK na Krawcowym Wierchu

Poprzedni · Comments (0) · NastępnyDAB 12-1200B #325katowickie pragotrony105N-2K #732Krawców Wierch (1025m n.p.m.)105Na+105NaD 1285+1286105Na #695+593Tatry