Sadorg


Wiadukt

Lwów, Tatra wspina się na wiadukt nad skrzyżowaniem ul. Księżnej Olgi z ul. Włodzimierza Wielkiego. Takie uprzywilejowanie w tym miejscu nie ma byt wielkiego sensu, bo prędkość tramwaju w tym miejscu do wysokich nie należy...

Poprzedni · Comments (0) · NastępnyTramwaj z Cmentarza OrlątPoza centrumLwów z lotu ptakaWiaduktBiało-czerwona TatraNa zakręcieSzczęśliwe spotkanie