Sadorg


LHS

LHS (Linia Hutniczo-Siarkowa) czyli polski szeroki tor. Niestety nic nie jechało podczas naszego czatowania przy nim...

Poprzedni · Comments (0) · NastępnyWolbromSerce105N-2k #700LHSKonstal 105Na #274+275Protram 205WrAs #2710Wanna fight?